راهنمای گشت و گذار در سبزوار

شهری در غرب استان خراسان رضوی و شمال شرق کشور ایران به نام سبزوار که به آن بیهق نیز گفته می‌شود. نام سبزوار همیشه یادآور فداییان سربدار است. سربدارانی که بعد از حکومت شیعه‌ی آل بویه مدت‌ها بر قسمت‌هایی از …

ادامه مطلب
back to top