اقیانوسی از ابرهای سفید در زیر پا

منظره‌‌ی اقیانوسی از ابرهای روان در زیر پا صحنه‌ای است که هیچ‌گاه فراموشش نخواهید کرد. انگار ذهن باور نمی‌کند آن‌چه را که همیشه در پهنای آسمان می‌دیده اکنون از نزدیک لمس می‌کند. هرچند که برای دیدن چنین منظره‌ای عامل شانس …

ادامه مطلب
back to top