کرمانشاه، دیار پهلوانان عاشق

کرمانشاه که در گویش کردی «کِرمانشان» می‌خوانندش و زمانی «باختران» بوده و دورانی هم به نام «قهرمانشهر» مشهور بوده سرزمین قهرمانان است؛ شهری که اصالت، قدمت، فرهنگ و زیبایی در هر گوشه‌اش به چشم می‌خورد. این شهر که در غرب …

ادامه مطلب
back to top