فرودگاه امام، مهم ترین ویترین گردشگران ورودی

شاید بیراه نباشد اگر بگوییم فرودگاه‌ها ویترین گردشگری و نشان‌دهنده‌ی شخصیت هر شهر و کشورند! در بیشتر سفرها اولین جایی که هر تازه‌واردی به کشور، با آن مواجه می‌شود فرودگاه است و این اولین برخورد بسیار مهم است. در حال …

ادامه مطلب
back to top