پاییز را به روستاها و مکان‌های نزدیک تهران بروید

پاییز فصل فرمانروایی رنگ‌هاست؛ نارنجی‌های سربه‌هوا و زردها و قرمزهای سبک که روی درخت‌ها چشم به باد دوخته‌اند تا آنها را با خود به هر کجا که می‌خواهد ببرد. حیف است در خانه بمانید و به میهمانی رنگ‌ها نروید؛ تا …

ادامه مطلب
back to top