کاروانسراهای شاه عباسی که جانی دوباره گرفته‌اند

در روزگار نه چندان دور، کاروانسراهای ایران محلی برای استراحت مسافران بودند. جایی که مسافران و بازرگانان در مسیر طولانی خود در آن تجدید قوا می‌کردند تا برای ادامه‌ی مسیر در روز بعد آماده شوند. روزگاری که جاده‌ی ابریشم رونق …

ادامه مطلب
back to top