دیدار آب و کویر در تالاب پساب یزد

کویر و آب با هم جوردرنمی‌آیند. با دیدن رمل‌های ماسه‌ای کویر انتظار نداریم کنارش تالابی زیبا را نیز مشاهده کنیم. اما هنگامی که بر بلندای تپه‌ای ماسه‌ای در تالاب پساب یزد می‌ایستید و منظره‌ی‌ رو‌به‌رو را نگاه می‌کنید به سختی …

ادامه مطلب
back to top