۰۲۱-۹۶۶۲۳۴۰۰

کمی بیش از یک قرن از اولین فرود هواپیما در خاک ایران می‌گذرد و از آن زمان تا به امروز بیش از ۳۰۰ فرودگاه در ایران ساخته شده است! این تعداد شامل تمام فرودگاه‌های ایران اعم از کوچک و بزرگ و نظامی و غیرنظامی و … می‌شود. از این میان، تعداد فرودگاه‌های اصلی ایران که پروازهای عمومی در آن‌ها برقرار می‌شود، کمتر از ۵۰ فرودگاه فعال است. در جدول زیر اطلاعات تماس فرودگاه های ایران شامل تلفن فرودگاه، آدرس فرودگاه و وب‌سایت آن‌ها جهت دسترسی سریع جمع‌آوری شده است.

نام فرودگاهآدرسشماره تماسوب سایت
فرودگاه امام خمینی (ره)کیلومتر ۴۰ اتوبان تهران-قم، فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)۰۲۱-۵۱۰۰۱۱۸ikac.ir
فرودگاه مهرآبادتهران، میدان آزادی، خیابان معراج، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران۰۲۱-۶۱۰۲۱mehrabad.airport.ir
فرودگاه آبادانخوزستان، جاده آبادان ـ خرمشهر، فلکه فرودگاه، فرودگاه آیت الله جمی آبادان۰۶۱-۵۳۳۶۶۴۹۴abadan.airport.ir
فرودگاه ابوموسیهرمزگان، جزیره ابوموسی، خیابان شاخاب پارس، فرودگاه ابوموسی۰۷۶۳-۵۶۲۳۳۸۶-
فرودگاه اراکاراک، کمربندی شمالی بزرگراه شهیدان رجائی، فرودگاه اراک۰۸۶۱-۲۲۵۴۰۰۱-۶arak.airport.ir
فرودگاه اردبیلاردبیل، بزرگراه شهید دادوند، جاده فرودگاه، فرودگاه اردبیل۰۴۵-۳۱۴۵۸۱۹۹ardabil.airport.ir
فرودگاه ارومیهآذربایجان غربی، شهر ارومیه، فرودگاه ارومیه۰۴۴-۳۲۷۷۷۷۶۶uromieh.airport.ir
فرودگاه اصفهاناصفهان، شهرک صنعتی جی، بلوار فرودگاه، فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان۰۳۱-۳۵۲۷۵۰۵۰isfahan.airport.ir
فرودگاه اهوازاهواز، بلوار پاسداران، فرودگاه بین‌المللی اهواز۰۶۱-۳۴۴۳۴۶۰۱-۴ahwaz.airport.ir
فرودگاه ایلاماستان ایلام، چشمه کبود، جاده ملکشاهی، فرودگاه شهدای ایلام۰۸۴۱-۲۲۳۶۸۰۲ilam.airport.ir
فرودگاه بجنوردخراسان شمالی، شهر بجنورد، فرودگاه بجنورد۰۵۸۴-۲۲۳۶۵۷۴bojnord.airport.ir
فرودگاه بندرعباسهرمزگان، بندرعباس، بلوار پانزده خرداد، فرودگاه بین‌المللی بندرعباس۰۵۸۴-۴۲۲۳۶۵۷۴bandarabbas.airport.ir
فرودگاه بندرلنگههرمزگان، بندر لنگه، ساحل صدف، فرودگاه بندرلنگه۰۷۶۴-۴۲۲۳۸۰۰bandarlengeh.airport.ir
فرودگاه بوشهربوشهر، بلوار شهید چمران، میدان نیروی انتظامی، فرودگاه بوشهر۰۷۷۳-۳۳۳۳۲۹۱bushehr.airport.ir
فرودگاه بیرجندخراسان جنوبی، شهر بیرجند، فرودگاه بیرجند۰۵۶۳-۲۳۸۹۲۰۵birjand.airport.ir
فرودگاه پارس آباد مغاناردبیل، پارس‌آباد، خیابان هاشمی، فرودگاه پارس مغان۰۴۵۳-۱۴۵۷۱۹۹parsabad.airport.ir
فرودگاه تبریزتبریز، میدان آذربایجان، بلوار شهید بابایی، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز۰۴۱۳-۵۲۳۴۷۰۱tabriz.airport.ir
فرودگاه جیرفتاستان کرمان، شهرستان جیرفت، جاده دام، فرودگاه جیرفت۰۳۴۸-۲۴۱۰۰۸۱jiroft.airport.ir
فرودگاه خرم آبادلرستان، شهر خرم آباد، فرودگاه خرم آباد۰۶۶۳-۳۴۲۹۹۰۲khoramabad.airport.ir
فرودگاه خویآذربایجان غربی، خوی، جاده خوی، فرودگاه خوی۰۴۶۱-۲۵۵۴۹۷۱khoy.airport.ir
فرودگاه رشترشت، فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت۰۳۱۳-۳۷۲۷۰۰۱rasht.airport.ir
فرودگاه زابلزابل، جاده دوست محمد، فرودگاه زابل۰۵۴۳-۲۲۲۵۰۳۳zabol.airport.ir
فرودگاه زاهدانزاهدان، بلوار شهید مطهری، فرودگاه بین المللی زاهدان۰۵۴۱-۳۲۲۲۷۷۴zahedan.airport.ir
فرودگاه زنجانایران، زنجان، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم زنجان-اردبیل۰۲۴۱-۳۲۶۰۳۰۱zanjan.airport.ir
فرودگاه ساریمیاندرود، اتوبان ساری-نکا، روبروی هتل بادله، انتهای بزرگراه فرودگاه، فرودگاه ساری۰۱۵۲-۴۳۳۴۰۱sari.airport.ir
فرودگاه سبزوارسبزوار، جاده سبزوار رود آب، فرودگاه سبزوار۰۵۱-۴۴۴۴۹۱۰۰sabzevar.airport.ir
فرودگاه سمنانسمنان، کیلومتر ۱۰ جاده سمنان-مشهد، بلوار اصلی فرودگاه، فرودگاه سمنان۰۲۳-۳۳۳۵۰۰۵۰semnan.airport.ir
فرودگاه سنندجکرمانشاه، جنوب غربی شهر سنندج، ابتدای جاده سنندج، فرودگاه سنندج۰۸۷۱-۷۲۷۴۰۶۰sanandaj.airport.ir
فرودگاه سهندکیلومتر ۵ جاده مراغه – بناب، جنب پادگان امام رضا، فرودگاه سهند۰۴۱-۳۷۴۵۲۵۲۵sahand.airport.ir
فرودگاه سیرجاناستان کرمان، سیرجان، کنارگذر شرقی سیرجان، فرودگاه سیرجان۰۳۴۵-۴۲۳۵۴۸۵sirjan.airport.ir
فرودگاه شاهرودشاهرود، کیلومتر ۱۴ جاده مشهد، فرودگاه شاهرود۰۲۳-۳۲۵۶۴۱۱shahroud.airport.ir
فرودگاه شهرکردشهرکرد، کیلومتر ۳ جاده فارسان، فرودگاه بین المللی شهرکرد۰۳۸-۳۲۲۷۰۹۰۱shahrekord.airport.ir
فرودگاه شیرازشیراز، انتهای بلوار شاه چراغ، فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز۰۷۱-۳۷۱۱۵۰۰۰shiraz.airport.ir
فرودگاه طبسخراسان جنوبی، شهرستان طبس گلشن، فرودگاه طبس۰۳۵۳-۴۲۳۶۷۰۰tabas.airport.ir
فرودگاه عسلویهاستان بوشهر، منطقه آزاد پارس جنوبی، فرودگاه بين المللي خليج فارس عسلویه۰۷۷۳-۱۳۷۳۸۳۸pgia.ir
فرودگاه قشمهرمزگان، جزیره قشم، روستای دیرستان۰۳۴-۳۲۱۱۰۱۱۳-۶qeshmairport.com
فرودگاه کرمانکرمان، انتهای بلوار جمهوری، کیلومتر ۱۰، فرودگاه کرمان۰۳۴-۳۴۶۲۶۴۷kerman.airport.ir
فرودگاه کرمانشاهکرمانشاه، میدان امام خمینی، فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه۰۸۳-۳۱۴۹۲۱۹۹kermanshah.airport.ir
فرودگاه کیشهرمزگان، جزیره كيش، بلوار فرودگاه۰۷۶-۴۴۴۴۳۲۰۰kishairport.ir
فرودگاه گرگانگرگان، کیلومتر ۷ جاده آق قلا، فرودگاه بین المللی گرگان۰۱۷-۳۱۲۲۰۱۹۹gorgan.airport.ir
فرودگاه لارستانفارس، شهرستان لارستان ، فرودگاه فرودگاه آیت الله آیت اللهی لارستان۰۷۱-۵۲۳۳۸۴۲۷larestan.airport.ir
فرودگاه لامرداستان فارس، شمال شهر لامرد، ۶ کیلومتری از مرکز شهر، فرودگاه لامرد۰۷۱-۵۲۷۲۲۲۳۱lamerd.airport.ir
فرودگاه مشهدمشهد، بلوار فرودگاه، فرودگاه شهید هاشمی نژاد۰۵۱-۳۳۴۰۰۰۰۱mashhad.airport.ir
فرودگاه نوشهرمازندران، نوشهر، جاده چالوس-نوشهر، فرودگاه نوشهر۰۱۱-۵۲۳۲۳۱۱۲noshahr.airport.ir
فرودگاه همدانهمدان، ۵ کیلومتری شمال شهر، فرودگاه همدان۰۸۱-۳۲۵۶۹۰۱۱-۱۳hamedan.airport.ir
فرودگاه یاسوجیاسوج، کیلومتر ۲ جاده اصفهان، فرودگاه یاسوج۰۷۴-۳۳۳۱۰۲۰۰yasouj.airport.ir
فرودگاه یزدیزد، میدان صنعت، انتهای بلوار آزادگان، فرودگاه بین المللی شهید آیت‌الله صدوقی۰۳۵-۳۱۰۳۱۰yazd.airport.ir