راهنمای خرید بلیط چارتر

اگر تا به حال تجربه سفر با هواپیما را داشتهاید، حتما با کلمههای چارتر، پرواز چارتر، بلیط چارتر وبرخورد کردهاید و حتما سوالهایی در مورد مفهوم و تعاریف این مفاهیم در ذهنتان شکل گرفته است. اینجا سعی کردیم به مهمترین پرسشهای شما در اینباره پاسخ بگوییم.

خرید بلیط چارتر

چارتر یعنی چه؟

معنی لغوی واژه چارتر «دربست کرایه دادن» است. به طور کلی هر چیزی یا هر وسیلهای که به تعداد زیاد قابل فروش و اجاره دادن باشد، قابلیت چارتر شدن دارد. به عنوان مثال یک هتل یا مرکز اقامتی که تعدادی تخت و اتاق مناسب داشته باشد، میتواند چارتر شود. در اینباره دو کلمه نیاز به تعریف و شناسایی دارند:

چارترکننده: به شخص، شرکت، دفتر خدمات مسافری وکه بخشی از صندلیهای یک هواپیما یا همهی آنها، تعدادی تخت یا اتاق در یک هتل یا همه آنها و را کرایه میکند، چارترکننده میگویند.

چارتردهنده: به شرکت هواپیمای، هتل وکه صندلیهای پرواز یا تختهای اتاقهایشان را اجاره میدهند، چارتردهنده گفته میشود.

بلیط چارتر هواپیما چیست؟

اصطلاح چارتر در ایران بیشتر برای بلیطهای هواپیما جا افتاده و بدان معنی است که یک آژانس مسافرتی بخشی از بلیط مسیرهایی که در تمام فصول سال مسافران زیادی دارند (مانند مسیر مشهد) و یا شهرهایی که به دلایل مختلفی رفت و آمد زیاد دارند (مانند اصفهان) را به صورت عمده خریداری میکند. واضح است این آژانس در صورت خرید عمده بلیط، مبلغ پایینتری نسبت به خرید تکی پرداخت خواهد کرد. اما اینکه خریدار نهایی بلیط چارتر، چه مبلغی را بپردازد، به تصمیم آژانس بستگی دارد. البته آنچه در ذهن عامه جاافتاده، ارزانتر بودن همیشگی بلیط چارتر است. اما همیشه، چارتر بودن به معنای ارزانتر بودن آن نیست.

آیا چارتر فقط برای سفر با هواپیما است؟

خیر، همانطور که اشاره شد چارتر به معنای «دربست کرایه کردن» است و میتواند به طور کلی برای کرایه کردن صندلیهای یک هواپیما، قطار و یا اتوبوس به کار رود. برای مثال تصور کنید یک آژانس مسافرتی، برای قطار، مسیر مشخصی در زمان مشخص همواره تعداد زیادی مسافر دارد، پس بهصورت فصلی یا سالیانه همه یا تعداد مشخصی از صندلیهای قطار این مسیر را کرایه میکند. حتی چارتر میتواند کرایه کردن تعدادی از اتاقهای یک هتل مشخص توسط یک شرکت خدمات مسافرتی باشد.

هواپیمای چارتر چیست؟

به یک نکته توجه کنید، پرواز چارتر با هواپیمای چارتر متفاوت است. هواپیمای چارتر ارتباطی با پرواز چارتر ندارد، بلکه نوع خاصی از هواپیما است که از نظر اندازه بسیار کوچکتر از هواپیمای مسافربری معمولی است و قابلیت حمل تعداد محدودی مسافر، معمولا کمتر از ۱۰ نفر را دارد و معمولا افراد مشهور، شخصیتهای سیاسی و شخصیتهای تجاری مهم برای تسهیل رفتو آمد و امنیت بیشتر از این نوع هواپیما استفاده میکنند. گاهی از این هواپیماها به عنوان جت شخصی نامبرده میشود. این نوع هواپیماها، فضای خصوصی برای مسافران ایجاد میکنند و لوکستر و راحتتر هستند.

آیا پرواز چارتر با پرواز سیستمی تفاوت دارد؟

مهمترین تفاوت بلیط چارتری و بلیط سیستمی در آن است که برنامه و هزینه پروازهای سیستمی از مدتها قبل مشخص شدهاند و شما میتوانید مطابق با برنامه و بودجه خود، بلیط هواپیمای مورد نظر را خریداری کنید و اگر به هردلیلی تغییر در روز پرواز یا کنسلی در سفرتان اتفاق افتاد، با پرداخت جریمهکنسلی بلیط خود، باقی مبلغ را دریافت کنید. اما در صورت خرید بلیط چارتر و کنسل کردن پرواز، عمدتا مبلغ قابل استرداد نخواهد بود و به عبارتی بلیط شما میسوزد. اگر هم این امکان وجود داشته باشد، جریمههای آن بالاست و نرخ مشخصی برای درصد جریمه این نوع پروازها وجود ندارد. البته بعضا میبینیم که در تبلیغات به امکان استرداد بلیتهای چارتری اشاره میشود که این امر بیشتر یک حربه تبلیغاتی است و آژانس مدعی این امر در مسیرهای محدودی که در اختیار خودش قرار دارد صرفا میتواند بلیتها را کنسل با مسترد کند. پس بهتر است هنگامی بلیط چارتر بخرید که از زمان سفر خود مطمئن هستید.

آیا امکانات و خدمات پروازهای چارتر متفاوت است؟

خیر، به غیر از موارد ذکر شده امکانات و خدمات در هردو پرواز یکسان خواهد بود. امکانات و خدمات داخل هواپیما به نوع کلاس پروازی بلیت شما (اقتصادی یا تجاری) بستگی دارد و مسافران تجاری (بیزینس کلاس) امکانات ویژهو متفاوتی دریافت میکنند. باید در نظر داشته باشید در یک پرواز با شناسه نرخی (کلاس پروازی) مشخص، تفاوتی در نوع خدمات و امکانات ارائه شده وجود ندارد و اینکه شما بلیط سیستمی خریدهاید یا بلیط چارتری باعث کاهش و یا افزایش کیفیت خدمات نخواهد بود. تنها زمانی که شما بلیط کلاس پروازی مشخصی را خریده باشید، خدمات متفاوتی دریافت خواهید کرد. به این ترتیب اینکه بلیت شما سیستمی است یا چارتری تاثیری در نوع خدمات شما ندارد.

انواع چارتر

چارتر کامل هواپیما (Full Charter): شرکت یا آژانس مسافرتی اقدام به اجارهتمام صندلیهای پرواز مسیر مشخصی در یک دوره معین میکند.

چارتر صندلی‌‌های هواپیما (Seat Charter): شرکت یا آژانس مسافرتی اقدام به اجارهی تعدادی از صندلیهای پرواز مسیر مشخصی در یک دوره معین میکند.

انواع سیت چارتر

سیت چارتر شناور یا اجاره صندلی به صورت شناور: در این نوع شرکت یا آژانس چارترکننده در دورهای مشخص به صورت رفت و برگشت، تعداد مشخصی از صندلیهای هواپیما را اجاره میکند و سپس به مسافر میفروشد.

سیت چارتر بک تو بک یا اجاره صندلی رفت و برگشت (Back To Back): 
در این نوع از چارتر صندلی، شرکت یا آژانس مسافرتی چارترکننده تعداد مشخصی از صندلیهای یک مسیر پرواز رفت و برگشت مشخص را اجاره کرده و به فروش میرساند.

سیت چارتر بلاک سیت یا اجاره صندلی‌‌های مشخص (Block Seat): 
در چارتر بلاک سیت، شرکت و یا آژانس مسافرتی چارترکننده تعدادی از صندلیهای یک پرواز مشخص را با تاریخ مشخص در یک مسیر، به صورت رفت و برگشت به فروش میرساند.

خرید اینترنتی بلیط چارتر

نحوه خرید بلیط چارتر

شما به عنوان یک فرد با مراجعه به شرکتهای هواپیمایی، نمیتوانید بلیط چارتر خریداری  نمایید. این نوع بلیط را تنها میتوان از آژانسها و شرکتهای چارترکننده خریداری نمود. بهای نهایی بلیطهای چارتر خریداری شده برای فروش به مسافر را آژانس یا شرکت چارترکننده تعیین میکند و این تعیین قیمت در اختیار شرکتهای هواپیمایی نیست. این امر موجب میشود که بلیطهای چارتر قیمت ثابتی نداشته باشند و امکان دارد گاهی هزینه پرواز چارتر از پرواز سیستمی نیز بیشتر شود. گاهی چنانچه چارترکننده به هردلیلی نتواند بلیطهای خریداری شدهی خود را به فروش برساند و مجبور به پرداخت هزینهی بلیطها شود، با فروختن بلیطها به قیمت پایینتر درصدد جبران ضرر برمیآید و در این صورت قیمت بلیط چارتر از بلیط سیستمی ارزانتر خواهد شد. البته علاوه بر این مسئله ارزانتر شدن بلیط چارتر نسبت به سیستمی به تصمیم چارترکننده بستگی دارد.

خرید بلیط چارتر از هیپوتریپ

پس از جست و جوی مسیر مشخص، میتوانید از منو سمت راست صفحه، تنها پروازهای چارتری را انتخاب کرده تا فقط پروازهای چارتری به نمایش در میآید. همچنین با فعالسازی گزینه اطلاع از تغییر قیمتها و با وارد کردن نشانی پست الکترونیک و یا شماره تلفن همراه، تغییر قیمتها بلیتها به شما اطلاع داده میشود.

هیپوتریپ با تضمین پایینترین قیمت برای خرید شما و با پوشش پروازهای چارتری از چارترکنندههای معتبر، تجربه متفاوتی از خرید مطمئن و آسان را به شما ارایه میدهد. آسایش و رضایت مشتری برای ما اولویت دارد و  در همین راستا هیپوتریپ به عنوان سامانه جامع خدمات سفر اعم از بلیط هواپیما،  رزرو هتل، تور داخلی و خارجی  و بیمه مسافرتی با پشتیبانی ۲۴ ساعته لذت تجربهجدیدی در خرید آنلاین را برای شما به ارمغان میآورد.